Πολυδιαιρούμενα

Συνδυάστε μέχρι και πέντε εσωτερικές μονάδες με μόνο μία εξωτερική.

Μέγιστοι συνδυασμοί εσ. μονάδων
5
Ψυκτική Απόδοση
12,00 kW, 12,30 kW
Θερμική Απόδοση
11,70 kW, 11,80 kW, 12,00 kW, 12,30 kW
Εγγύηση
5 χρόνια

Συνδυάστε μέχρι και τέσερις εσωτερικές μονάδες με μόνο μία εξωτερική.

Μέγιστοι συνδυασμοί εσ. μονάδων
4
Ψυκτική Απόδοση
10,10 kW, 10,55 kW, 10,20 kW
Θερμική Απόδοση
10,55 kW, 10,70 kW, 11,00 kW
Εγγύηση
5 χρόνια

Συνδυάστε μέχρι και τέσερις εσωτερικές μονάδες με μόνο μία εξωτερική.

Μέγιστοι συνδυασμοί εσ. μονάδων
4
Ψυκτική Απόδοση
8,20 kW
Θερμική Απόδοση
8,79 kW
Εγγύηση
5 χρόνια

Συνδυάστε μέχρι και τρεις εσωτερικές μονάδες με μόνο μία εξωτερική.

Μέγιστοι συνδυασμοί εσ. μονάδων
3
Ψυκτική Απόδοση
7,90 kW
Θερμική Απόδοση
7,91 kW, 8,20 kW
Εγγύηση
5 χρόνια

Συνδυάστε μέχρι και τρεις εσωτερικές μονάδες με μόνο μία εξωτερική.

Μέγιστοι συνδυασμοί εσ. μονάδων
3
Ψυκτική Απόδοση
6,10kW, 6,15kW
Θερμική Απόδοση
6,59kW
Εγγύηση
5 χρόνια

Συνδυάστε μέχρι και δύο εσωτερικές μονάδες με μόνο μία εξωτερική.

Μέγιστοι συνδυασμοί εσ. μονάδων
2
Ψυκτική Απόδοση
5,28 kW
Θερμική Απόδοση
5,57kW
Εγγύηση
5 χρόνια

Συνδυάστε μέχρι και δύο εσωτερικές μονάδες με μόνο μία εξωτερική.

Μέγιστοι συνδυασμοί εσ. μονάδων
2
Ψυκτική Απόδοση
4,10kW
Θερμική Απόδοση
4,40 kW
Εγγύηση
5 χρόνια