Ευρύ φάσμα μονάδων ψύξης νερού

Μικρού όγκου μονάδα με διπλό τοίχωμα