Δίκτυο Συνεργατών & άλλων σημείων πώλησης οικιακών προϊόντων