Η AHI Carrier δραστηριοποιείται και προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης στους ακόλουθους τομείς:

Πωλήσεις

Το Τμήμα Πωλήσεων σε συνδυασμό με τους αντιπροσώπους της εταιρείας καλύπτει επαρκώς  όλη την περιοχή της Νότιας Ανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Βαλκάνια και Κύπρο) και είναι στελεχωμένο με άρτια καταρτισμένους και έμπειρους Μηχανικούς Πωλήσεων (Sales Engineers) και ομάδα διοικητικής υποστήριξης (Sales Support Staff).

Υπηρεσίες Μετά την Πώληση

Το Τμήμα Υπηρεσιών Μετά την Πώληση είναι σχεδιασμένο ούτως ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής όπου δραστηριοποιούμαστε και παρέχει:

Υπηρεσίες Συντήρησης, με δίκτυο Τεχνικών υψηλής εξειδίκευσης (ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι), ομάδα Πωλητών που διαχειρίζονται συμβόλαια συντήρησης καθώς και διοικητικό προσωπικό για την αποδοτικότερη λειτουργία του τμήματος.
Τo Κατάστημα της Totaline, όπου εξειδικευμένοι Μηχανικοί Πωλήσεων, διοικητικό προσωπικό και υπάλληλοι αποθήκης είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν προσφέροντας ανταλλακτικά και άλλο εξοπλισμό για την καλύτερη απόδοση, προστασία και λειτουργικότητα των προϊόντων Carrier & Toshiba.

Τομείς Διοικητικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Οι τομείς αυτοί αποτελούνται από διάφορα τμήματα όπως Οικονομικό, Προμηθειών, Marketing, Ανθρώπινου Δυναμικού, Μηχανογράφησης και  Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Ασφάλειας.

Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης

Προσφέρουμε ευκαιρίες για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΤΕΙ από τις  ακόλουθες Σχολές: Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων