Ονομαστικές αποδόσεις ψύξης 92-281 kW και θέρμανσης 99-293 kW

50NI Αντλίες Θερμότητας Εσωτερικής Τοποθέτησης

Μονάδες αέρος-αέρος κάθετης κατασκευής για εσωτερική τοποθέτηση.

38ZS-ZF Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Κατακόρυφου τύπου

Ονομαστική απόδοση ψύξης 21-138 kW και θέρμανσης 23-148 kW

40ZS-ZF Εσωτερική Μονάδα

Ονομαστική απόδοση ψύξης 20-135 kW, απόδοση θέρμανσης 20-145 kW, ροή αέρα 4.000-24.000m3/h

50FF-FC Αυτόνομες Μονάδες Οριζόντιου Τύπου

Ονομαστική απόδοση ψύξης 22-90 kW και θέρμανσης 21-89 kW

Ονομαστικές αποδόσεις ψύξης 18-70 kW και θέρμανσης 18-73 kW

Ονομαστικές αποδόσεις ψύξης 20-85 kW και θέρμανσης 30-90 kW

Σύστημα split-unit με μεγάλο εύρος επιλογών

Ιδανικό για εγκαταστάσεις που σέβονται την αισθητική του κτιρίου

Μονάδες με ενσωματωμένο καυστήρα προπανίου ή φυσικού αερίου