30XBEZE 200-1200 / 30XBPZE 200-400 Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 210 – 1170 kW

30RB 604-804 Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού scroll

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 607-774 kW

30KAV Αερόψυκτοι Ψύκτες screw μεταβλητής ταχύτητας

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 493-1.079 kW

30XB/XBP Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 267-1.682 kW

30XA/V-ZE Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 300-1.100 kW

30XAV Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 504-1.138 kW

30XAS Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 232-486 kW

30RBM/30RBP Αερόψυκτοι Ψύκτες με ενσωματωμένο Υδροστάσιο

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 164-528 kW