Ψύκτες Απορρόφησης

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 83-3.956 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 345 - 4.652 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 350 - 2.500 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 90-4.000 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 352-5.274 kW | Ονομαστική θερμική απόδοση 268-4.026 kW