Ονομαστικές αποδόσεις ψύξης 92-281 kW και θέρμανσης 99-293 kW

50NI Αντλίες Θερμότητας Εσωτερικής Τοποθέτησης

Μονάδες αέρος-αέρος κάθετης κατασκευής για εσωτερική τοποθέτηση.

38ZS-ZF Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Κατακόρυφου τύπου

Ονομαστική απόδοση ψύξης 21-138 kW και θέρμανσης 23-148 kW

40ZS-ZF Εσωτερική Μονάδα

Ονομαστική απόδοση ψύξης 20-135 kW, απόδοση θέρμανσης 20-145 kW, ροή αέρα 4.000-24.000m3/h

50FF-FC Αυτόνομες Μονάδες Οριζόντιου Τύπου

Ονομαστική απόδοση ψύξης 22-90 kW και θέρμανσης 21-89 kW

36XH Υβριδικά Τερματικά

Ονομαστική απόδοση ψύξης 0,4-1,8kW

Ευρύ φάσμα μονάδων ψύξης νερού

Μικρού όγκου μονάδα με διπλό τοίχωμα

Αρθρωτή κατασκευή προσαρμόσιμη σε οποιαδήποτε εφαρμογή

Εννέα μεγέθη με ροή αέρα από 0,2 έως 8,4 m3/s (700 έως 30.000 m3/h)