Η νέα γενιά στις τερματικές μονάδες νερού

Ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις οικολογικού σχεδιασμού

Ονομαστικές αποδόσεις ψύξης 0,6-12 kW και θέρμανσης 0,8-17 kW

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και βελτιστοποιημένη διάχυση αέρα

Ονομαστικές αποδόσεις ψύξης 1,5-8,7 kW και θέρμανσης 1,3-11,6 kW

Ψύξη, θέρμανση και παροχή νωπού αέρα από μία συσκευή

Ονομαστικές αποδόσεις ψύξης 0,5-6,0 kW και θέρμανσης 0,5-12,2 kW

Ονομαστικές αποδόσεις ψύξης 3,1 kW και θέρμανσης 2,9-3,5 kW