Αρθρωτή κατασκευή προσαρμόσιμη σε οποιαδήποτε εφαρμογή

Εννέα μεγέθη με ροή αέρα από 0,2 έως 8,4 m3/s (700 έως 30.000 m3/h)

Τυποποιημένες μονάδες επεξεργασίας αέρα, νέας γενιάς για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές

Ροή αέρα από 1.000 έως 30.000 m3/h

Ιδανικό για εγκαταστάσεις μικρών χώρων