Ονομαστική ψυκτική απόδοση 83-3.956 kW

19DV Υδρόψυκτοι Φυγοκεντρικοί Ψύκτες Κεραμικών Ρουλεμάν

Απόδοση συμπιεστή δύο σταδίων: 1.400-3.500 kW

19PV Υδρόψυκτοι Φυγοκεντρικοί Ψύκτες και Αντλίες Θερμότητας

Ψυκτική απόδοση 550-1.600 kW και θερμική απόδοση 650-1.875 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 607-774 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 220-720 kW & θερμική απόδοση 250-820 kW

Carrier 30KAV Variable Speed Chiller

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 493-1.079 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 267-1.682 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 29-95 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 300-1.100 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 504-1.138 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 232-486 kW