Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε αρχείο για να το κατεβάσετε

5 χρόνια εγγύηση για όλα τα μέρη αντλιών θερμότητας 30AWH-R που έχουν αγοραστεί μετά τις 2/10/2023

2 χρόνια εγγύηση για όλα τα μέρη αντλιών θερμότητας αέρος-νερού που λειτουργούν με ψυκτικό μέσο R-410a & R32

2 χρόνια εγγύηση για όλα τα μέρη Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων

5 χρόνια εγγύηση για όλα τα μέρη διαιρούμενων (1:1) κλιματιστικών μονάδων τοίχου που λειτουργούν με ψυκτικό μέσο R32

2 χρόνια εγγύηση για όλα τα μέρη κεντρικών ψυκτικών συγκροτημάτων

2 χρόνια εγγύηση για όλα τα μέρη τερματικών μονάδων νερού

5 χρόνια εγγύηση για το συμπιεστή πολυδιαιρούμενων μονάδων, ημικεντρικών και τοίχου που λειτουργούν με R-410a

3 χρόνια εγγύηση για όλα τα μέρη πολυδιαιρούμενων - πολυζωνικών συστημάτων μεταβλητής ροής (VRF)

5 χρόνια εγγύηση για όλα τα μέρη φορητών κλιματιστικών, καθαριστών αέρα, αφυγραντήρων