Υδρόψυκτοι Ψύκτες

19DV Υδρόψυκτοι Φυγοκεντρικοί Ψύκτες Κεραμικών Ρουλεμάν

Απόδοση συμπιεστή δύο σταδίων: 1.400-3.500 kW

19PV Υδρόψυκτοι Φυγοκεντρικοί Ψύκτες και Αντλίες Θερμότητας

Ψυκτική απόδοση 550-1.600 kW και θερμική απόδοση 650-1.875 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 220-720 kW & θερμική απόδοση 250-820 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 29-95 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 270-1.320 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 587-1.741 kW

Ονομαστική ψυκτική απόδοση 273-1.756 kW