Αντλίες Θερμότητας

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 4 - 15 kW και ψύξης 4 - 17 kW 

Σχεδιασμένες για αξιόπιστη λειτουργία και βέλτιση απόδοση

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 5-15 kW και ψύξης 4,2-15,8 kW

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 4-15 kW και ψύξης 3-16 kW

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 17-21 kW και ψύξης 15-18 kW

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 16-40 kW και ψύξης 16-40 kW

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 29-117 kW