Εσωτερικές μονάδες

Σχεδιασμένες για αξιόπιστη λειτουργία και βέλτιση απόδοση

30RQV Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 17-21 kW και ψύξης 15-18 kW

61WG Αντλίες Θερμότητας Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 29-117 kW

30RQ Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 16-40 kW και ψύξης 16-40 kW

61AF Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Υψηλών Θερμοκρασιών

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 21-102 kW