Εσωτερικές μονάδες

Σχεδιασμένες για αξιόπιστη λειτουργία και βέλτιση απόδοση

30RQV Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 17-21 kW και ψύξης 15-18 kW

61WG Αντλίες Θερμότητας Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 29-117 kW

30AWH HO Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού (Reversible)

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 4 – 15 kW και ψύξης 4 – 17 kW

30AWH Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 4-15 kW και ψύξης 3-16 kW

30RQ Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 16-40 kW και ψύξης 16-40 kW

61AF Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Υψηλών Θερμοκρασιών

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 21-102 kW