2023 Προωθητική ενέργεια “Βρες το τυχερό γάντι”

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας: Η εταιρεία «ΑΗΙ CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», που διατηρεί γραφεία στην Λεωφ. Κηφισού 18, Περιστέρι Αττικής ΤΚ 10442 (εφεξής καλούμενη “Διοργανώτρια”), διοργανώνει την παρούσα Προωθητική Ενέργεια με τίτλο «Βρες το τυχερό γάντι» με σκοπό την προώθηση των κλιματιστικών τοίχου CARRIER. Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/ahicarriersee) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (https://ahi-carrier.gr/news/)

2.Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια: Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α ́ και β ́ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.

3. Διαδικασία και τρόπος συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια: Σε τυχαία επιλεγόμενες πολυκατοικίες/μονοκατοικίες, θα κρεμαστούν στις εξωτερικές θύρες αυτών γάντια φούρνου μέσα στα οποία θα υπάρχουν καρτελάκια με το εξής κείμενο: «Αυτό το καλοκαίρι το σπίτι σου δεν θα γίνει φούρνος … αρκεί να επιλέξεις κλιματιστικό Carrier». Μόνο ένα από αυτά τα καρτελάκια θα φέρει τον εξαψήφιο τυχερό κωδικό δώρου. Οι συμμετέχοντες ένοικοι θα πρέπει να ψάξουν στο εσωτερικό των γαντιών αναζητώντας το καρτελάκι με τον τυχερό κωδικό. Όποιος ένοικος της πολυκατοικίας/μονοκατοικίας στην εξωτερική θύρα της οποίας κρεμάστηκαν τα γάντια βρει το καρτελάκι με τον εξαψήφιο τυχερό κωδικό δώρου θα είναι ο τυχερός που θα λάβει το δώρο που είναι ένα κλιματιστικό τοίχου CARRIER με κωδικό 38QHG009D8SUP/42QHG00908SUP και εμπορική ονομασία Superia. Ο τυχερός συμμετέχων θα διαβάσει στο καρτελάκι ότι πρέπει να επικοινωνήσει στον τηλεφωνικό αριθμό που θα αναγράφεται για να λάβει το δώρο. Κατά την ανωτέρω επικοινωνία του, θα κληθεί να αποστείλει με email στην Διοργανώτρια το ονοματεπώνυμό του, την διεύθυνση της πολυκατοικίας/μονοκατοικίας στην οποία, κατά δήλωσή του, είναι ένοικος, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον εξαψήφιο τυχερό κωδικό δώρου που αναγράφεται στο καρτελάκι. Η Διοργανώτρια δύναται να απορρίψει τον συμμετέχοντα στην περίπτωση που κρίνει πως τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ελλιπή. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει από τον τυχερό συμμετέχοντα με δικά του έξοδα. Η εγκατάσταση του κλιματιστικού δεν περιλαμβάνεται στο δώρο. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του τυχερού συμμετέχοντα για οποιοδήποτε ατύχημα και βλάβη ή ζημία τυχόν
λάβουν χώρα κατά την χρήση του δώρου.

4. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας: Η διανομή των γαντιών φούρνου θα γίνει την Παρασκευή 23/06/2023 και ο τυχερός συμμετέχων που θα βρει τον εξαψήφιο τυχερό κωδικό δώρου θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια και να της αποστείλει τα παραπάνω στοιχεία μέχρι τις 30/06/2023, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα στο δώρο.

5. Ανάκληση προκήρυξης-Τροποποίηση όρων: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη της Προωθητικής Ενέργειας ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της  διάρκειας αυτής ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας της στο FACEBOOK και την ιστοσελίδα της με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας – Δήλωση Ιδιωτικότητας: H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα του τυχερού συμμετέχοντα και να λαμβάνει φωτογραφίες αυτού και βίντεο κατά την παραλαβή του δώρου από αυτόν για προβολή αυτών στην σελίδα της στο Facebook καθώς και στα πλαίσια διαφημιστικής εκμετάλλευσης της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, μεταξύ των οποίων και η προβολή του βίντεο σε διαγωνισμούς διαφήμισης, χωρίς υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος ή άλλη υποχρέωση έναντι αυτού δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς του, ο δε τυχερός συμμετέχων λογίζεται ότι σαφώς συναινεί στα ανωτέρω με την αποστολή στην Διοργανώτρια των ανωτέρω στοιχείων που του ζητούνται. Στις παραπάνω φωτογραφίες /βίντεο το πρόσωπο του τυχερού συμμετέχοντα θα εμφανίζεται θολό. Η Διοργανώτρια, ενεργώντας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς της παρέχει ο τυχερός συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια για τους σκοπούς εκτέλεσης αυτής. Τα προσωπικά δεδομένα του μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους. Ο τυχερός συμμετέχων με την αποστολή στην Διοργανώτρια των στοιχείων που του ζητούνται αναγνωρίζει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του είναι απαραίτητη για τον σκοπό της εκτέλεσης της Προωθητικής Ενέργειας και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Διοργανώτρια μέσω των ανακοινωθέντων όρων της Προωθητικής Ενέργειας, καθώς και για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή της, εφόσον απαιτηθεί (π.χ. υποχρέωση ανακοίνωσης των δεδομένων σε δημόσιες Αρχές/Δικαστήρια σε περίπτωση παράβασης των όρων της Προωθητικής Ενέργειας από συμμετέχοντες). Επίσης με την συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια οι συμμετέχοντες και ο εκ αυτών τυχερός δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της «ΑΗΙ CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ». Τα προσωπικά δεδομένα των τυχερού συμμετέχοντα που η Διοργανώτρια θα συλλέξει στα πλαίσια της Προωθητικής Ενέργειας και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνουν την εικόνα και φωτογραφία αυτού, το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλέφωνο. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να είναι εταιρίες του Ομίλου ΑΗΙ CARRIER, οι πάροχοι υπηρεσιών/εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας, εγκατεστημένοι εντός ή/και εκτός ΕΟΧ, καθώς και οι δημόσιες αρχές εφόσον υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση. Στις περιπτώσεις που προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται εκτός του Ε.Ο.Χ., η Διοργανώτρια εφαρμόζει ένα σύνολο μηχανισμών, προκειμένου να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων. Οι τυποποιημένοι συμβατικοί όροι που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες συνιστούν ορισμένες από τις εγγυήσεις που χρησιμοποιεί η Διοργανώτρια (ή οι ενεργούντες για λογαριασμό της), προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων. Η Διοργανώτρια θα τηρεί τα δεδομένα των του τυχερού συμμετέχοντα για ένα έτος μετά την λήξη της Προωθητικής Ενέργειας ή και για μεγαλύτερο διάστημα αν υπάρχει νομική υποχρέωση με την οποία η Διοργανώτρια οφείλει να συμμορφωθεί, ή η διατήρηση των δεδομένων απαιτείται για την άσκηση δικαιωμάτων υπεράσπισης. Ως υποκείμενο των προσωπικών τους δεδομένων ο τυχερός συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα του, διόρθωση, ενημέρωση ή διαγραφή αυτών, το δικαίωμα να περιορίσει ή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εάν η Διοργανώτρια προβαίνει σε παράνομη επεξεργασία αυτών. Η Διοργανώτρια θα ανταποκριθεί στο αίτημά του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Διοργανώτρια ή για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του, ο τυχερός συμμετέχων μπορεί να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια αποστέλλοντας επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση αυτής ή στο privacy@ahi-carrier.eu. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της πολιτικής ιδιωτικότητας της ιστοσελίδας https://ahi-carrier.gr/about-ahi-carrier/pistopoiiseis-politikes-oroi-poliseon/.

7. Αποδοχή των όρων: Με την συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια ο συμμετέχων δηλώνει ότι έχει αναγνώσει τους όρους και τις πολιτικές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων του από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης FACEBOOK και την ιστοσελίδα της εταιρείας τους όρους συμμετοχής του και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η συμμετοχή του συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε τυχερό συμμετέχοντα πριν από την παραλαβή του δώρου να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής των παρόντων όρων της Προωθητικής Ενέργειας και αποδοχής του δώρου και να αρνηθεί την παράδοση σε περίπτωση εναντίωσης του τυχερού συμμετέχοντα στα ανωτέρω.

8. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων όρων, θα επιχειρείται κατά αρχάς φιλική επίλυση αυτής, αν δε αυτή αποτύχει αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

9. Δημοσιότητα: Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια βρίσκονται αναρτημένοι στην σελίδα της Διοργανώτριας στο FACEBOOK (https://www.facebook.com/ahicarriersee) ιστοσελίδα της εταιρείας (https://ahi-carrier.gr/news/)