Πίσω στα έργα

Μεγάλες βιομηχανίες εμπιστεύονται τα συστήματα HVAC της Carrier
Η αποδοτικότητα, η αξιοπιστία και η παραγωγικότητα είναι, μεταξύ άλλων, από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας κάθε βιομηχανικής και εμπορικής επιχείρησης.
Η Carrier προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων HVAC για να συνεισφέρει στην επιτυχία αυτών των επιχειρήσεων, είτε εξασφαλίζοντας άνετο και παραγωγικό περιβάλλον για τους εργαζομένους είτε παρέχοντας μέσα ψύξης, θέρμανσης και ποιότητας αέρα για βέλτιστες συνθήκες στις διαδικασίες παραγωγής.
Η AHI Carrier ΝΑ Ευρώπης Κλιματισμού Α.Ε παρέχει ολοκληρωμένες κτιριακές λύσεις κλιματισμού και καινοτόμους ψύκτες, ειδικά σχεδιασμένους να προσφέρουν υψηλή απόδοση και αξιοπιστία σε κάθε είδος βιομηχανικής εφαρμογής.

Bulgartabac Βουλγαρίας

Εξοπλισμός:19XR Centrifugal Liquid Chillers

AES – Marica Iztoc 2 Βουλγαρίας

Εξοπλισμός:30HXC Screw Compressor Water-Cooled Liquid Chillers

BulletProof Vest Factory Βουλγαρίας

Εξοπλισμός:30RQ Air-to-Water Heat Pump με Ενσωματωμένο Υδροστάσιο και Fan Coil Units

SET Factory Microelectronics Βουλγαρίας

Εξοπλισμός:30RQS Air-to-Water Heat Pumps

Litex Car Factory – Greatwall Βουλγαρίας

Εξοπλισμός:48AZ Ducted Packaged units

Εγκαταστάσεις Nestle στο Svoge

Εξοπλισμός:30RA Scroll Compressor Air-Cooled Chillers και Air Handling Units

Κανπνοβιομηχανία Παπαστράτος (Philip Morris International)

Εξοπλισμός:19XR Centrifugal Liquid Chillers

ION Σοκολατοποϊία

Εξοπλισμός:30GX Screw Compressor Water-Cooled Liquid Chillers

ΔΕΗ Μεγαλόπολης

Εξοπλισμός:30XW Water-Cooled Liquid Chillers και 30HXC Screw Compressor Liquid Chiller

Κλωστήρια Νάουσας

Εξοπλισμός:30GX Screw Compressor Water-Cooled Liquid Chillers

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε

Εξοπλισμός:30XA Air-Cooled Liquid Chillers

Uni-farma Αθήνας

Εξοπλισμός:30XA Air-Cooled Liquid Chillers, Air Handling Units και Σύστημα Αφύγρανσης

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Εξοπλισμός:19XR Centrifugal Liquid Chiller and 30GX Screw Compressor Water-Cooled Liquid Chillers

Καπνοβιομηχανία Καρέλια

Εξοπλισμός:19XR Centrifugal Liquid Chillers

Misco Α.Ε

Εξοπλισμός:30XA Air-Cooled Liquid Chillers

Barilla A.E στην Αθήνα

Εξοπλισμός:30GX Screw Compressor Water-Cooled Liquid Chiller

Grundfoss Σερβίας

Εξοπλισμός:30XWP Screw Compressor Water-Cooled Chillers και 30XWH Water-to-Water Heat Pump

Guelb 2 στη Μαυριτανία

Εξοπλισμός:50UH Packaged Rooftop Heat Pump και Gas Heating Units

Bosch Σερβίας

Εξοπλισμός:30XA Air-Cooled Liquid Chiller και 30RB Air-Cooled Liquid Chiller με Ενσωματωμένο Υδροστάσιο

Zentiva România

Εξοπλισμός:23XRV High Efficiency Chillers με Ενσωματωμένο Υδροστάσιο

Εργοστάσιο Coca-Cola Ρουμανίας

Εξοπλισμός:16LJ Single Effect Hot Water Fired Absorption Chillers

Honeywell Factory Ρουμανίας

Εξοπλισμός:30XA Air-Cooled Liquid Chillers, 30RB Air-Cooled Liquid Chillers, 30RBS Air-Cooled Liquid Chiller και Air Handling Units