Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Carrier 30AWH

30AWH Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 4-15 kW και ψύξης 3-16 kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Carrier 38AW/80AW

38AW/80AW Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 5-15 kW και ψύξης 4,2-15,8 kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Carrier 30RQ

30RQ Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 16-40 kW και ψύξης 16-40 kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Carrier 30RQV

30RQV Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 17-21 kW και ψύξης 15-18 kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αντλίες Θερμότητας Νερού Carrier 61WG

61WG Αντλίες Θερμότητας Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 29-117 kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Indoor-Fan-Coil-Units

Εσωτερικές μονάδες

Σχεδιασμένες για αξιόπιστη λειτουργία και βέλτιση απόδοση

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ