Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Carrier 30AWH

30AWH Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 4-15 kW και ψύξης 3-16 kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Carrier 38AW/80AW

38AW/80AW Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 5-15 kW και ψύξης 4,2-15,8 kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
30HXC Αντλίες Θερμότητας Νερού-Νερού AHI Carrier

30HXC Αντλίες Θερμότητας Νερού-Νερού

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 338-1.557 kW. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ψύξη αποκλειστικά σε ναυτιλιακές εφαρμογές.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Carrier 30RQ

30RQ Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 16-40 kW και ψύξης 16-40 kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
30RQM/30RQP Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο

30RQM/30RQP Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 170-540 kW και ψύξης 160-510 kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
30RQS Αντλία Θερμότητας Αέρος-Νερού

30RQS Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 42-158 kW και ψύξης 38-149 kW

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ