Ευκαιρίες Καριέρας

Η AHI Carrier δραστηριοποιείται και προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης στους ακόλουθους τομείς:

Πωλήσεις

Το Τμήμα Πωλήσεων σε συνδυασμό με τους αντιπροσώπους της εταιρείας καλύπτει επαρκώς  όλη την περιοχή της Νότιας Ανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Βαλκάνια και Κύπρο) και είναι στελεχωμένο με άρτια καταρτισμένους και έμπειρους Μηχανικούς Πωλήσεων (Sales Engineers) και ομάδα διοικητικής υποστήριξης (Sales Support Staff).

Υπηρεσίες Μετά την Πώληση

Το Τμήμα Υπηρεσιών Μετά την Πώληση είναι σχεδιασμένο ούτως ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής όπου δραστηριοποιούμαστε και παρέχει:

Υπηρεσίες Συντήρησης, με δίκτυο Τεχνικών υψηλής εξειδίκευσης (ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι), ομάδα Πωλητών που διαχειρίζονται συμβόλαια συντήρησης καθώς και διοικητικό προσωπικό για την αποδοτικότερη λειτουργία του τμήματος.
Τo Κατάστημα της Totaline , όπου εξειδικευμένοι Μηχανικοί Πωλήσεων, διοικητικό προσωπικό και υπάλληλοι αποθήκης είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν προσφέροντας ανταλλακτικά και άλλο εξοπλισμό για την καλύτερη απόδοση, προστασία και λειτουργικότητα των προϊόντων Carrier & Toshiba.

Τομείς Διοικητικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Οι τομείς αυτοί αποτελούνται από διάφορα τμήματα όπως Οικονομικό, Προμηθειών, Marketing, Ανθρώπινου Δυναμικού, Μηχανογράφησης και  Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Ασφάλειας.

Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης

Προσφέρουμε ευκαιρίες για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΤΕΙ από τις  ακόλουθες Σχολές: Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι άνθρωποί μας αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα της επιτυχίας μας– το λέμε συχνά και όχι χωρίς λόγο. Είναι η αποφασιστικότητα και η αφοσίωση των ανθρώπων μας που μας επιτρέπουν να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, να παράγουμε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους μετόχους μας και να συνεισφέρουμε στην ευρύτερη κοινωνία.
Ευκαιρίες Καριέρας AHI Carrier
O στόχος μας είναι να αυξάνουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά μας μέσα από την επαγγελματική ανάπτυξη και απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού μας.
 
Δείτε παρακάτω τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην AHI Carrier Ν.Α. Ευρώπης Μονοπρόσωπη Α.Ε.
 
_________________________________________________________________________________
 

Sales Engineer Export Activities

What are we looking for?

A passionate and self-motivated sales engineer, experienced in HVAC products to develop Carrier distributor and dealer channel in Balkan and Central European countries, in accordance to the company’s strategic growth.

Main accountabilities include mapping of assigned region, market research and competition understanding, monitoring and establishment of network, developing strong relationships, preparation and follow-up on product quotations, business development through pre- and after-sales technical support, training and visits, assistance in monthly forecasting and reporting.

What do we offer?

 • A fantastic opportunity to accelerate your career, by building your commercial capabilities and gaining experience in a multinational environment.
 • Continuous training and support, through on the job, internal and factory trainings.
 • Opportunities for fast track career development for high performers.
 • A competitive remuneration package and all the tools required for you to effectively perform in your role.
 • A modern working environment, pleasant and efficient.

Is this the right opportunity for you?

Then don’t miss the chance to apply if you:

 • Have significant professional experience in HVAC products sales with successful track record.
 • Are a University (AEI/TEI) graduate in Engineering.
 • Are motivated by challenges and you are characterized by your interpersonal and networking skills.
 • Are animated by a spirit of seller, with strong commercial understanding and a customer-oriented mentality and can’t wait to see yourself working in the sales team of a leading multinational company.
 • Are fluent in both Greek and English and have confidence in using MS Office and technology.
 • Have a valid driver’s license and love to travel.
 • Are eager to make a huge impact on your professional career and on AHI Carrier’s business!

Worker Type:

Permanent contract

Primary Location:

Athens

If you feel this is the right job for you and want to seize the opportunity, apply now including your most recent CV here:

cseehr@ahi-carrier.com

Στην AHI Carrier SE Europe Single Member S.A προσφέρουμε ένα περιβάλλον εργασίας που δίνει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης σε όλους. Εφαρμόζουμε προγράμματα εκπαίδευσης για όλες τις θέσεις εργασίας τα οποία εμπλουτίζουμε συνεχώς, ώστε να αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας, να τους βοηθάμε να ανταπεξέρχονται στα καθήκοντά τους και να ικανοποιούν τις φιλοδοξίες τους. Στο διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον της εταιρίας μας παρουσιάζονται συχνά ευκαιρίες ένταξης νέων συνεργατών.

H διαδικασία πρόσληψης αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

1Υποβολή Βιογραφικού

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cseehr@ahi-carrier.com Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της AHI Carrier SE Europe Single Member S.A λαμβάνει και καταχωρεί σε μια βάση δεδομένων τα βιογραφικά σύμφωνα με την ειδικότητα του κάθε υποψηφίου. Όλα τα βιογραφικά διατηρούνται για ένα έτος και ύστερα διαγράφονται. Η AHI Carrier βεβαιώνει ότι διατηρεί την εμπιστευτικότητα όλων των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στα βιογραφικά σημειώματα και δεν τα μεταβιβάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους σύμφωνα με το Ν.2472/97 και Ν.2819/2000, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2Αξιολόγηση Αίτησης

Σε κάθε άνοιγμα θέσης, αξιολογούνται τα αντίστοιχα διαθέσιμα βιογραφικά ελέγχοντας ότι καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού προσκαλεί τους επιλεγμένους υποψηφίους στην διαδικασία των συνεντεύξεων.

3Δομημένες Συνεντεύξεις

Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα προσκληθούν για συνέντευξη. Στη διάρκεια της κάθε συνέντευξης, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις γνώσεις, την εμπειρία, τις δεξιότητες και την προσωπικότητα των υποψηφίων που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων.

4Ενημέρωση

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την πορεία της συμμετοχής τους στη διαδικασία της επιλογής τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

5Προσφορά Εργασίας

Ο τελικός υποψήφιος  λαμβάνει μια Προσφορά Εργασίας (Offer Letter) στην οποία περιγράφονται οι λεπτομέρειες της θέσης, οι αμοιβές και παροχές. Read our Recruitment Privacy Notice